En l’article anterior us explicàvem el contracte temporal per obra i servei i les causes per les quals aquest contracte es considera en frau de llei i, per tant, indefinit. Toca ara veure el segon dels contractes temporals anomenats contractes eventuals o per circumstàncies de la producció i algunes consideracions generals per a contractes temporals.

Si bé els contractes temporals s'utilitzen per necessitats puntuals de treball –no permanents- en el cas de contractes eventuals es deu a un increment de l'activitat normal de la producció o activitat de l'empresa. La clau és que sigui un increment extraordinari i imprevisible.

El projecte d’Arquimedis camina a pas ferm i s’expandeix territorialment, el recent acord de col·laboració amb Francesc Artero,  d’A3 Advocats, fa possible que el projecte arribi a Reus.

L’acord de col·laboració formalitzat amb Artero, advocat i professor associat de Dret Administratiu a la Universitat Rovira i Virgili, s’ha tancat amb l’objectiu de poder oferir els serveis de dret laboral i de la Seguretat Social al Baix Camp.

El Tribunal Suprem, en Sentència de 16 de desembre 2016, obliga a una empresa a indemnitzar per acomiadament improcedent a un empleat estranger no comunitari que fou acomiadat per la pèrdua sobtada del permís de residència i treball. L'Alt Tribunal considera que la situació d'irregularitat administrativa sobrevinguda no pot suposar una causa vàlida per a l'extinció de la relació laboral, tot i que aquesta circumstància estigués prevista en el contracte del treball. En el supòsit de constar en el contracte aquesta clàusula serà considerada abusiva i per tant nul·la, mancada d'eficàcia.

Arquimedis, la nova defensa jurídica laboral a l’abast de tothom.

Amb l’inici de l’any neix tambéuna nova proposta de defensa jurídica laboral al servei de les persones treballadores. Encapçalada per l’Ignasi Planas com a advocat director, Aquimedis compta amb un equip d’advocats, consultors i gestors de projectes que treballa per esdevenir un referent en els serveis jurídics laborals amb la qualitat, la modernitat i l’eficiència com a banderes del projecte.

La divisa d’aquest nou projecte és la de voler donar a les persones treballadores els serveis jurídics que voldrien tenir les empreses. Acompanyarem la qualitat i la rapidesa amb bons resultats.

Amb seu central a Barcelona, Arquimedis neix amb presència a Madrid, Girona, l’Hospitalet de Llobregat, Reus, Badalona, Manresa, Granollers i altres localitats, conformant un equip d’advocats en xarxa.

Malgrat ser una mesura que porta temps en vigor en el nostre ordenament jurídic, la prestació per cessament d'activitat dels autònoms segueix sent molt desconeguda per a molts. De fet, els que la coneixen, es troben amb diferents problemes per poder percebre-la. Si et trobes en una situació que requereix percebre aquesta prestació, heu de tenir en compte aquests requisits:

 

- Estar afiliat i d'alta en el RETA.

- Cotitzar en la quota d'autònom per cessament d'activitat i tenir un mínim de cotització per aquest concepte. Cal tenir en compte que s'han d'haver cotitzat mínim els 12 mesos anteriors al cessament.

- Trobar-se en una situació legal de cessament d'activitat.

- No tenir complerta l'edat ordinària de jubilació.

- Estar al corrent de pagament de les quotes.

- Els autònoms que no puguin exercir la seva professió per la comissió d'una infracció penal, no tenen dret a percebre aquesta prestació.

És molt freqüent que al llarg de la nostra vida escoltem o llegim en alguna ocasió la paraula prescripció, o fins i tot tinguem alguna idea del que significa però tenim dubtes sobre el seu funcionament. No et preocupis, en aquest article mirarem d’explicar-te una sèrie de detalls perquè sàpigues què és i com funciona.

El nom tècnic d'aquesta figura jurídica és la prescripció extintivao simplement prescripció. Caldiferenciar-la amb la prescripció adquisitiva o usucapió. La diferència entre aquestes institucions és que amb una s'adquireixen drets, i amb l'altra s'extingeixen.

La prescripció és la figura jurídica existent en el Dret pel qual, en el transcurs del temps, junt amb la manca d'actuació - reclamació - per part de l'interessat, es perd la possibilitat de reclamar judicialment l'execució d'un dret.

El passat 27 de gener el diari 'El Periódico' informava als seus lectors que una de les raons per les quals l'atur està experimenta unes millors dades rau en l'augment dels contractes precaris. Catalunya, la comunitat que lidera en aquests moments el major descens d'aturats, no surt exempta d'aquesta dada.

Un dels anomenats contractes precaris més freqüents són els contractes d'obra i serveis. Un format que utilitza l'empresari quan l'empresa assumeix un treball puntual diferent a l'activitat normal de l'empresa. L'excepcionalitat del contracte ha d'estar justificat en una de les clàusules i s'haurà de respectar durant tot el temps que duri el contracte.

Novetats en la defensa dels drets dels treballadors, segons la recent instrucció 3/2016 de la Inspecció de Treball i Seguretat Social (ITSS) les empreses estan obligades a dur a terme un registre de la jornada diària de tots els seus empleats, siguin a temps parcial o complet i amb o sense hores extres. Això vol dir que els empresaris no podran excusar-se en la flexibilitat horària de la jornada del treballador per no pagar les hores extres. 

Això comporta que les empreses estan obligades a lliurar als seus empleats, juntament amb el rebut de salaris, el resum mensual d'hores. Un document que pot lliurar-se independent o en el rebut de salaris.