TS, Sala Quarta, social, S de 2 de març de 2017

 

Malgrat estar inscrita en el Registre municipal de parelles de fet, no hi ha concessió perquè el sol·licitant no podia haver contret matrimoni amb la seva parella de fet ja morta, ja que malgrat estar separada, encara no estava divorciada del seu primer espòs.

TS, Sala Quarta, social, S de 21 de març de 2017

Cònjuges separats sense pensió compensatòria.

No genera dret a percebre la pensió de viduïtat tot i l'existència d'una pensió d'aliments a favor dels fills, ja que l'existència d'aquesta no pot servir per entendre que l'exesposa era beneficiària de drets econòmics enfront del mort.

Reitera doctrina.

TS, Sala Quarta, social, S de 6 d'abril de 2017

Activitat real preponderant de l'empresa per determinar el Conveni aplicable a l'efecte de calcular la indemnització per acomiadament.

L'activitat a la qual es dedica l'empresa consisteix "en la promoció i venda de línies de telefonia mòbil, fixa i ADSL, amb els corresponents telèfons i accessoris, de les empreses clients en estands de grans magatzems.

Per tant, l'activitat de la demandada s'enquadra en l'àmbit funcional del Conveni Col·lectiu del comerç del metall de la província de Barcelona i no en el de conveni col·lectiu per a empreses de promoció, degustació, marxandatge i distribució de mostres.

TS, Sala Quarta, social, S de 8 de març de 2017

Denegació inicial per no estar en situació assimilada a l'alta.

Reconeixement de la pensió per flexibilització del requisit.

El recurrent únicament no va estar inscrit com a demandant d'ocupació un escàs període de dos mesos, en atenció a els seus greus mals de cardiopatia isquèmica acreditades per un informe mèdic que va ser emès amb anterioritat.

Dijous a la nit la música, el teatre i l’art van inundar  la Fàbrica de Creació Fabra i Coats.  L’Altre Festival es va inaugurar amb vàries actuacions de luxe, entre ells el virtuós pianista britànic James Rhodes. El públic va desplegar tots els sentits i es va deixar endur per la seva música.

 

Rhodes s'ha convertit en un dels pianistes més populars de l'actualitat gràcies a la seva capacitat autodidacta per reinterpretar i renovar la música clàssica, i també per l'èxit de vendes de la seva autobiografia “Instrumental, memòries de música, medicina i bogeria”, on narra l'horror de la seva vida i com la música l’ha rescatat.

 

La vida de James Rhodes gira entorn del seu treball com a instrumentista, però per entendre’l primer cal comprendre les circumstàncies de la seva història.

TS, Sala Quarta, social, S de 28 de febrer de 2017

No es vulnera per la utilització d'expressions com a "terrorisme patronal" en pancartes i material de difusió.

Malgrat ser una expressió dura i injustificada, avui dia està molt estesa en l'àmbit sindical i polític i la ciutadania no la identifica amb el concepte de terrorisme.

L'empresa no ha tingut cap repercussió econòmica ni tampoc ha afectat la seva clientela.

El sindicat ha exercit la seva crítica en un context de confrontació laboral perllongada.

L’Altre Festival Internacional d’Arts Escèniques i Salut Mental, que se celebrarà els dies 8 a l’11 de juny de 2017 amb seu a la Fàbrica de Creació Fabra i Coats, un magnífic recinte industrial al centre de Sant Andreu del Palomar (Barcelona), on companyies d’arreu del món podran exhibir i compartir teatre, música, dansa i circ.

És un esdeveniment cultural internacional basat en propostes artístiques creades, protagonitzades o relacionades amb persones amb un trastorn mental.

Aquest certamen combina arts escèniques, salut mental i cultura popular, amb l’objectiu d’establir vincles entre els diferents àmbits.

Des de l’organització estan convençuts que l’ànima del festival és una eina eficaç, rehabilitadora, normalitzadora i inclusiva de la vida de les persones amb trastorn mental, la potència del Festival com a instrument de lluita contra l’estigma i, també, la fèrtil contribució a la creació i enriquiment de la cultura popular del nostre país.

S de 14 de Febrer de 2017

Mort del treballador per accident de circulació quan torna a casa seva del lloc de treball, desviant-se una mica del trajecte per deixar a dos companys.

És irrellevant que el sinistre esdevingués a uns vint km del centre de treball i transcorreguda més d'una hora des que la fàbrica va tancar, ja que no és un retard significatiu tenint en compte que poden haver concorregut circumstàncies connexes com a embussos, o temps invertit a acomiadar als companys a la seva arribada a destinació.

El més important és que no hi ha ruptura del nexe causal doncs el desviament es realitza cada dia, l'empresa ho coneix, i és raonable per economitzar les despeses de desplaçament.

FONT CONSULTADA A LA BASE DE DADES CONSULTOR JURIDICO WOLTERS KLUWER 

TS, Sala Quarta, social, S de 24 de gener de 2017

Metges. Realització de guàrdies d'atenció continuada. Dret de les treballadores que es troben en estat de gestació o de lactància al manteniment de les seves condicions de treball i a no sofrir un desatenció que resulti en una lesió per al principi d'igualtat i el dret a la no discriminació.

La necessitat d'actuar en matèria de prevenció de riscos durant l'embaràs o la lactància va suposar per a la treballadora la no prestació de serveis en les guàrdies que poguessin haver-li correspost durant els períodes afectats i la falta de percepció del correlatiu complement.

FONT CONSULTADA A LA BASE DE DADES CONSULTOR JURIDICO WOLTERS KLUWER 

TS, Sala Quarta, social, TS, Sala Quarta, social, S de 4 d'Abril de 2017

Nul·litat de l'extinció per discriminació per raó de sexe. Treballadora sotmesa a procés de fecundació in vitro que és acomiadada una vegada fecundats els òvuls, però abans que s'implantin en l'úter. Encara que és cert que no està tècnicament embarassada, d'una banda es dedueix que ho hauria estat de tenir èxit el tractament que estava seguint i, d'altra banda, l'acomiadament de la treballadora sotmesa a un tractament de fecundació in vitro ja pot ser discriminatori per vulneració del dret a la igualtat. L'empresa a cap moment va intentar justificar la procedència de l'acomiadament el que podria haver eliminat qualsevol sospita de comportament discriminatori; abans bé al contrari, ja en la instància va reconèixer expressament la improcedència de l'acomiadament que havia efectuat.