ORFANDAT

ORFANDAT

TS, Sala Quarta, social, S de 22 de febrer de 2017

 

Dret a la percepció de la pensió als fills d'un malalt crònic d'alcoholisme que en el moment de la defunció no estava donat d'alta en la SS ni tampoc inscrit com a demandant d'ocupació.

Malgrat que no s'aconsegueixen els 15 anys de cotització, la seva situació ha d'assimilar-se a l'alta sobre la base d'una interpretació humanitzadora.

Deixar el món laboral no és voluntari.