CONVENI COL·LECTIU

CONVENI COL·LECTIU

TS, Sala Quarta, social, S de 6 d'abril de 2017

Activitat real preponderant de l'empresa per determinar el Conveni aplicable a l'efecte de calcular la indemnització per acomiadament.

L'activitat a la qual es dedica l'empresa consisteix "en la promoció i venda de línies de telefonia mòbil, fixa i ADSL, amb els corresponents telèfons i accessoris, de les empreses clients en estands de grans magatzems.

Per tant, l'activitat de la demandada s'enquadra en l'àmbit funcional del Conveni Col·lectiu del comerç del metall de la província de Barcelona i no en el de conveni col·lectiu per a empreses de promoció, degustació, marxandatge i distribució de mostres.