Novetats en la defensa dels drets dels treballadors, segons la recent instrucció 3/2016 de la Inspecció de Treball i Seguretat Social (ITSS) les empreses estan obligades a dur a terme un registre de la jornada diària de tots els seus empleats, siguin a temps parcial o complet i amb o sense hores extres. Això vol dir que els empresaris no podran excusar-se en la flexibilitat horària de la jornada del treballador per no pagar les hores extres. 

Això comporta que les empreses estan obligades a lliurar als seus empleats, juntament amb el rebut de salaris, el resum mensual d'hores. Un document que pot lliurar-se independent o en el rebut de salaris.