Indicador Públic de la Renda d'Efectes Múltiples (IPREM) vs Salari Mínim Interprofessional (SMI)

Indicador Públic de la Renda d'Efectes Múltiples (IPREM) vs Salari Mínim Interprofessional (SMI)

 

L'IPREM, és des del 2004, el nou índex que s'utilitza per al govern per a la concessió d'ajudes, o l'abonament en funció de percentatge del subsidi o prestació per desocupació, sent que per aquest any 2017 s'ha fixat en l'import de 532,51.-Euros mensuals.

 

El que és rellevant en aquest punt, no és un altre, que assenyalar que el IPREM no té cap vinculació amb la percepció de retribucions salarials, i per tant, és un índex que queda al marge de les relacions laborals.

 

Pel que, i com de la mateixa definició de l'SMI es desprèn, l'import fixat per a l'SMI, serà l'import mínim a percebre quan s'estigui en una relació laboral a temps complet. Així les coses, i per aquest 2017, l'import de l'SMI s'ha fixat en 707,60.-Euros mensuals, per 14 pagues, la qual cosa comporta, amb el prorrateig d'aquestes, que l'SMI a 12 pagues se situï en els 825,53.-Euros.

 

En conseqüència, i a més de remarcar la diferència existent entre aquestes dues referències, l'IPREM contra l'SMI, quan un treballador iniciï una relació laboral a temps complet, ha d'assegurar-se que, com a mínim percep l'import de l'SMI, tret que el conveni col·lectiu d'aplicació assenyali un salari superior al mínim.