Un terç menys de sou per ser dona

Un terç menys de sou per ser dona

La bretxa salarial entre homes i dones és més gran a Catalunya que a la resta d’Espanya

Les dones catalanes guanyen, de mitjana, 5.382 euros menys a l’any que els homes, és a dir, un 29,5% menys. Són dades publicades ahir –amb motiu del Dia de la Dona– pels tècnics del ministeri d’Hisenda (Gestha), que tenen accés directe a les xifres de retribucions. L’informe, titulat Bretxa Salarial i sostre de vidre tenen nom de dona, constata que la mitjana a Catalunya supera en vuit dècimes la dada espanyola. Al conjunt de l’Estat, les dones cobren de mitjana 16.143 euros: 4.636 menys que els homes, un 28,7% menys.

Lluny de reduir-se, aquesta desigualtat entre homes i dones tendeix a estancar-se. La distància entre salaris no va retallar-se gens –de fet va augmentar en 16 euros– entre els anys 2014 i 2015, l’últim del que hi ha dades disponibles per comparar. Unes xifres que contrasten amb les dels anys anteriors perquè entre el 2005 i el 2015 aquesta bretxa es va reduir un 15%: traduït a diners vol dir que les dones van aconseguir millorar aquest forat en 885 euros més a l’any de mitjana.

Les desigualtats encara es perceben més quan s’encreuen altres xifres. La bretxa salarial frega el 30% i s’estanca malgrat la incorporació progressiva de les dones al mercat de treball. Ara hi ha un 4% més de dones treballant que fa deu anys, segons Gestha, però el problema és que la majoria fan les feines més mal pagades. De fet, l’informe posa l’accent sobre aquesta qüestió: elles encara ocupen la majoria dels llocs de treball que no arriben als 1.000 euros. I un cop superen aquest llindar, la presència femenina al mercat laboral baixa, fins a quedar-se en un 19% en els llocs de treball més ben pagats, per sobre dels 135.000 euros l’any. La resta dels millors salaris –vinculats a llocs directius– els perceben homes. Segons la Fundació d’Estudis d’Economia Aplicada, Fedea, només una de cada deu dones arriba a un lloc de direcció.

Què penalitza les dones?

La diferència salarial augmenta amb l’edat. A partir dels 56 anys es dispara fins als 7.100 euros menys cada any respecte els homes. Tot i que els salaris són més baixos d’inici, els anys comencen a passar factura a la nòmina sobretot a partir dels 36, que és quan comencen les promocions professionals, segons l’informe de Gestha: fins aquell moment la diferència es manté entre el 15% i el 19%; entre els 36 i els 45 s’amplia al 25%; i la bretxa supera el 34% a les portes de la jubilació.

Segons aquestes mateixes dades només un 1% de les dones decideix seguir treballant després de la jubilació, i quan això passa la bretxa salarial es dispara i les dones cobren menys de la meitat que els homes: 8.412 euros menys cada any.

A banda de la presència de dones en les feines pitjor pagades, el factor edat i la menor promoció laboral, la majoria d’informes i institucions coincideixen que un dels elements clau que penalitza les dones al mercat de treball encara té a veure amb el repartiment de les tasques domèstiques, sobretot la cura dels fills o altres familiars i les feines de la llar.

Segons un estudi de la Cambra de Comerç de Barcelona les dones catalanes sumarien 2.700 euros al seu sou anual si el repartiment d’aquestes tasques fos més igualitari: elles dediquen 1 hora i 52 minuts més que ells a casa, mentre que els homes fan 1 hora més de feina remunerada que les dones.

La Unió Europea constata aquesta tendència i manté, al seu últim informe, que les dones a Espanya dediquen el doble d’hores que els homes a les feines de la llar. La igualtat salarial entre gèneres és un valor fonamental dels tractats europeus, però tot i així, en aquest últim informe la Unió Europea només “proposa” més iniciatives públiques.

Podeu llegir l'article sencer a:  http://www.ara.cat/economia/terc-menys-sou-dona_0_1755424675.html