Què hem de fer si ens acomiaden de la feina?

Què hem de fer si ens acomiaden de la feina?

Tal i com vam veure en l’article anterior l’empresa ens pot acomiadar de la feina, moment en el qual el treballador es planteja què ha de fer en aquesta situació.

En primer lloc, l’empresa ha d’entregar una carta d’acomiadament, amb dos elements principals, el primer és la causa de l’acomiadament i el segon la data d’efectes del mateix.

Així, hem de tenir present que quan rebem la carta d’acomiadament el que estem rebent és un rebut d’aquesta, en cap cas estem mostrant conformitat amb la mateixa, per això no hi ha problema en signar-la, en qualsevol cas, si tenim dubtes és recomanable signar la carta indicant un “No conforme” i la data de recepció.

Si junt amb la carta d’acomiadament ens ofereixen algun pagament, ja sigui de salaris pendents, per liquidació final o per indemnització, malgrat que no estiguem d’acord amb aquest, no hi ha cap problema en rebre els diners i, posteriorment, analitzar si les quanties són correctes o no.

Així mateix, és molt important no signar cap document on es manifesti que renunciem a accions legals contra l’empresa, que estem d’acord amb les causes de l’acomiadament o bé que no tenim res més a reclamar. Aquests escrits els haurem de rebutjar o indicar “No conforme”.

Un cop ens han notificat la carta disposem de 20 dies hàbils per impugnar l’acomiadament, passat aquest termini ja no podrem reclamar-lo.

És per això que des d’Arquimedis Legal davant d’aquesta situació us recomanem l’assessorament d’un advocat laboralista o graduat social.

Si has sofert un acomiadament o tens qualsevol dubte pots posar-te en contacte amb nosaltres al 668-65-65-65 o a hola@arquimedis.com i tindràs una ràpida resposta.