Més restriccions a l’exercici del dret a la vaga

Més restriccions a l’exercici del dret a la vaga

Dues Sentències recents una del Tribunal Suprem, Sala social, S de 16 de Novembre de 2016 i una altra del Ple del Tribunal Constitucional, S, de 2 de Febrer de 2.017, estableixen nous criteris sobre quan no s'entén vulnerat el dret fonamental dels treballadors a la vaga.

 

Així, la recent Sentència del Tribunal Constitucional, pel Cas de la retransmissió del partit de la Champions League per la cadena Telemadrid el dia de la vaga general diu que l'ús per l'empresari dels mitjans tecnològics que utilitza habitualment el dia de la vaga no vulnera el dret fonamental a la vaga. En aquest cas, l'ús d'aquests mitjans tecnològics unit al treball de dos empleats de l'empresa que no van secundar la vaga van permetre la retransmissió del partit. La sentència diu“exigir a l'empresari que no utilitzi mitjans tècnics de l'empresa suposa imposar a l'empresari una conducta de col·laboració en la vaga no prevista legalment”.

 

La segona sentència del Tribunal Suprem, Sala Quarta, Cas Altrad, estableix queno es produeix vulneració del dret a la vaga si l'empresari després de l'anunci de la convocatòria de vaga pels seus treballadors comunica als seus clients que no podrà realitzar els treballs contractats amb ells durant les jornades de vagadels seus treballadors i els clients decideixen, i l'empresari accepta, que aquests contractin amb terceres empreses els treballs que no pot realitzar l'empresa com a conseqüència de la vaga encara que aquesta comunicació produeixi l'efecte de neutralitzar els efectes de la vaga.

 

Després de la lectura d'aquestes Sentències que ens plantegem:

1)    S’estan limitant els drets dels treballadors?

2)    Hauria d’actualitzar-se la legislació a la nova realitat social?