La baixa voluntària

La baixa voluntària

La baixa voluntària o dimissió és l’extinció de la relació laboral per decisió unilateral del treballador.

Aquesta decisió comporta dues conseqüències importants, la primera és que el treballador no tindrà dret a cap mena d’indemnització i la segona és que tampoc no tindrà dret a la prestació per atur.

En quant al procediment a seguir, l’únic requisit establert per la llei és el preavís a l’empresa en el termini establert en el Conveni Col·lectiu, el qual si no s’acompleix l’empresa podrà descomptar tants dies de salari al treballador com d’absència de preavís en la liquidació final. L’única excepció és trobar-se en el període de prova, el qual no serà necessari.

Generalment, el preavís és com a mínim de quinze dies, tot i que segons el Conveni d’aplicació i la categoria professional del treballador pot ser major.

Així mateix, la llei no estableix com s’ha de comunicar la baixa voluntària a l’empresa, però sempre és recomanable fer-ho per escrit.

Una alternativa a la baixa voluntària pot ser sol·licitar una excedència, per la qual només és necessària l’antiguitat d’un any a l’empresa i permetrà al treballador tenir un dret preferent al reingrés en les vacants d’igual o similar categoria professional.

És per això que si tens qualsevol dubte referent a la baixa voluntària o a qualsevol altre qüestió no dubtis en posar-te en contacte amb nosaltres al 668-65-65-65 o a hola@arquimedis.com i tindràs una ràpida resposta.