RECLAMACIÓ

Des del primer moment en que ens és confiat un assumpte posem en marxa els seus tràmits d’inici i de preparació, així com la pròpia redacció de la demanda, requeriment, notificació, reclamació o sol·licitud que correspongui.

Quan el cas ho aconsella també ens posem en contacte de forma immediata amb la contrapart per iniciar una negociació.

En definitiva, actuem amb la màxima exigència i agilitat en defensa dels teus interessos, per obtenir així els millors resultats de la forma més ràpida posible.

TRÀMITS PREVISTOS

Requeriment de l’empresa, obtenció de documentació, identificació de testimonis, pericials i resta de prova necessària, presentació de papereta de conciliació, instàncies davant d’organismes públics o interposició de reclamació prèvia, formulació de denúncia a Inspecció i tots aquells que cada cas requereixi.

 

SEGUIMENT

Tots els tràmits tenen una labor continuada de seguiment i informació així com de negociació amb la contra part. Objectiu: el resultat efectiu obtingut a favor del client.