INCAPACITAT PERMANENT TOTAL

INCAPACITAT PERMANENT TOTAL

TS, Sala Quarta, social, S de 8 de març de 2017

Denegació inicial per no estar en situació assimilada a l'alta.

Reconeixement de la pensió per flexibilització del requisit.

El recurrent únicament no va estar inscrit com a demandant d'ocupació un escàs període de dos mesos, en atenció a els seus greus mals de cardiopatia isquèmica acreditades per un informe mèdic que va ser emès amb anterioritat.