El passat 27 de gener el diari 'El Periódico' informava als seus lectors que una de les raons per les quals l'atur està experimenta unes millors dades rau en l'augment dels contractes precaris. Catalunya, la comunitat que lidera en aquests moments el major descens d'aturats, no surt exempta d'aquesta dada.

Un dels anomenats contractes precaris més freqüents són els contractes d'obra i serveis. Un format que utilitza l'empresari quan l'empresa assumeix un treball puntual diferent a l'activitat normal de l'empresa. L'excepcionalitat del contracte ha d'estar justificat en una de les clàusules i s'haurà de respectar durant tot el temps que duri el contracte.

Novetats en la defensa dels drets dels treballadors, segons la recent instrucció 3/2016 de la Inspecció de Treball i Seguretat Social (ITSS) les empreses estan obligades a dur a terme un registre de la jornada diària de tots els seus empleats, siguin a temps parcial o complet i amb o sense hores extres. Això vol dir que els empresaris no podran excusar-se en la flexibilitat horària de la jornada del treballador per no pagar les hores extres. 

Això comporta que les empreses estan obligades a lliurar als seus empleats, juntament amb el rebut de salaris, el resum mensual d'hores. Un document que pot lliurar-se independent o en el rebut de salaris.