Risc durant l'embaràs i lactància

Risc durant l'embaràs i lactància

FONT CONSULTADA A LA BASE DE DADES CONSULTOR JURIDICO WOLTERS KLUWER 

TS, Sala Quarta, social, S de 24 de gener de 2017

Metges. Realització de guàrdies d'atenció continuada. Dret de les treballadores que es troben en estat de gestació o de lactància al manteniment de les seves condicions de treball i a no sofrir un desatenció que resulti en una lesió per al principi d'igualtat i el dret a la no discriminació.

La necessitat d'actuar en matèria de prevenció de riscos durant l'embaràs o la lactància va suposar per a la treballadora la no prestació de serveis en les guàrdies que poguessin haver-li correspost durant els períodes afectats i la falta de percepció del correlatiu complement.