La present normativa amplia el supòsits previstos, donant un major ventall de possibilitats per a la contractació mitjançant aquest tipus de contracte.

Extinció de la relació laboral per voluntat del treballador.

En aquest article veurem els drets que tenen els treballadors que pateixen un accident de treball.

Així funciona la mova mesura laboral del govern espanyol

Aquestes són totes les mesures que contempla el decret que agilitza els ERTO

 

PERMÍS NAIXEMENT

Com s’exposa en l’Estatut del Treballadors en l’article 54.2 un dels motius que justifiquen un acomiadament disciplinari és latransgressió de la bona fe contractuali que tant el treballador com l’empresari han de acomplir amb les obligacions del lloc de treball de conformitat a les regles de la bona fe i diligènciaen els articles 5.a i 20 de la mateixa llei.

El contracte indefinit per emprenedors va ser creat i regulat en la reforma laboral de 2012. El seu objectiu era fomentar la contractació estable per part dels emprenedors i les PIMES, i així, aconseguir un augment de la contractació, principalment, entre els joves i les persones majors de 45 anys.

Més enllà dels seus objectius econòmics, aquest contracte ha causat una gran controvèrsia entre els diferents experts en la matèria degut a la incorporació d’un any de període de prova. Aquest element ha estat objecte d’un profund debat dins de la doctrina, tal i com es destaca en la STSJ de Catalunya on, per una banda, trobem el sector doctrinal que parla d’un amodalització del contracte ordinari per temps indefinit, mentre que per l’altre banda, trobem el sector que defensa que la seva verdadera configuració jurídica l’acosta a la d’un contracte temporal transformable en indefinit, caracteritzat per la “fase temporal” del primer any.

Un trabajador que causó baja debida a IT por esguince de tobillo, participa en una carrera popular de 6km en Bilbao. La empresa, considerando esta actividad incompatible con la situación de IT, despide al trabajador por transgresión de la buena fe contractual y abuso de confianza en el desempeño del trabajo. El trabajador presenta demanda solicitando que se declare la improcedencia del despido.

El juzgado de primera instancia declara procedente el despido disciplinario ya que el trabajador realizó una actividad que perjudicó la recuperación del esguince o bien simuló estar lesionado. Frente a esta sentencia, el trabajador presenta recurso de suplicación invocando la doctrina gradualista en base a la cual toda sanción laboral ha de ser proporcionada a la gravedad de la falta cometida, reservando la de despido para las más graves.

http://www.elderecho.com/actualidad/esguince-baja-IT-despido-improcedencia_0_1165875198.html#.Wi4Mn2Ks7CV.twitter