PERMÍS NAIXEMENT

Naixement (mare)

16 setmanes ininterrompudes.

Ampliables en 2 setmanes en cas de part múltiple, per cada fill.

Cessió de setmanes a l’altre progenitor:

-         4 setmanes (a partir de l’01/04/2019).

-         2 setmanes (a partir de l’01/01/2020).

-         Cap, ja que els dos progenitors disposaran de 16 setmanes.

Naixement (altre progenitor)

8 setmanes (a partir de l’01/04/2019).

-          Les 2 primeres gaudides ininterrompudament immediatament després del part.

12 setmanes (a partir de l’01/01/2020).

-          Les 4 primeres gaudides ininterrompudament immediatament després del part.

16 setmanes (a partir de l’01/01/2021).

-          Les 6 primeres gaudides ininterrompudament immediatament després del part.

En cas de mort de la mare biològica, l’altre progenitor té dret a les 16 setmanes, amb independència de si aquesta treballava o no.

Adopció

12 setmanes (a partir de l’01/04/2019).

16 setmanes (a partir de l’01/01/2020).

Fill/a amb discapacitat Duració addicional de 2 setmanes.
Part prematur/Hospitalització

S’inicia a partir de la datad’alta.

El període s’ampliarà tants dies com duri la hospitalització (sempre que siguin més de 7 dies), amb un màxim de 13 setmanes.

Permís lactància Fins als 9 mesos del fill/a,1 hora d’absència del lloc de treball, que es poden dividir en dos fraccions.
Reducció de jornada

Menor de 12 anys o persona amb discapacitat.

Reducció de com a mínim 1/8 de la jornada i com a màxim ½.

Concreció horària lactància i reducció de jornada.

Correspon al treballador, dins de la seva jornada ordinària.

Els Convenis Col·lectius poden establir criteris.