La indemnització en els contractes temporals encadenats

La indemnització en els contractes temporals encadenats

És important anar a reclamar al FOGASA  (Fondo de Garantía Salarial) la diferència entre l'import de la indemnització reconeguda en l'acte de conciliació judicial i la quantitat abonada. La percepció durant 29 dies de la prestació de desocupació, període entre contractes successius no és significativa a l'efecte de trencar la continuïtat de la relació laboral. Reitera doctrina. TS, Sala Quarta, social, S de 29 de Març de 2017.

 

Font consultada. BD CONSULTOR JURÍDIC WOLTERS KLUWER.