És habitual que els treballadors realitzin hores extraordinàries de manera regular és per això que en l’article d’avui expliquem els punts a tenir en compte en referència a aquestes hores.

És habitual que a l’inici de la relació laboral s’estableixi un període de temps en el qual el treballador pot comprovar en quines condicions desenvoluparà el seu treball i l’empresa pot constatar la idoneïtat del treballador en aquest.

La baixa voluntària o dimissió és l’extinció de la relació laboral per decisió unilateral del treballador.

En aquesta ocasió, aprofitant que el passat dia 27 d’octubre es va celebrar el Dia del Graduat Social, en l’article d’avui explicarem breument en que consisteix aquesta figura i en que us pot ajudar.

Tal i com vam veure en l’article anterior l’empresa ens pot acomiadar de la feina, moment en el qual el treballador es planteja què ha de fer en aquesta situació.

En aquest article abordem breument els tipus d'acomiadament que existeixen en el nostre ordenament jurídic.

El nostre director, Ignasi Planas, acompleix 25 anys com a advocat.

La present normativa amplia el supòsits previstos, donant un major ventall de possibilitats per a la contractació mitjançant aquest tipus de contracte.

Extinció de la relació laboral per voluntat del treballador.

En aquest article veurem els drets que tenen els treballadors que pateixen un accident de treball.